Представяне

„МАЙН проект“ ООД компания, специализирана в производството на стъклопакети и подготовката на стъкла, изработени по индивидуална заявка.

Продуктите на „МАЙН проект“ ООД отговарят на европейските изисквания за качество и имат т.нар. СЕ маркировка, получена след успешно преминат тест за съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 1279-2 „Стъкло за строителството. Стъклопакети. Част 2: Метод за продължително изпитване и изисквания за проникване на влага“.

Екипът на „МАЙН проект“ ООД е с дългогодишен опит в производството на стъклопакети, което е гаранция за високото качество на нашите продукти и е важна предпоставка за покриване очакванията на клиентите.

Партньорството на компанията ни с производителя на дограма „ПВЦ 2004“ ЕООД ни позволява да предоставим комплексни услуги при обзавеждане на дома, офиса и производствената ви база.

Задоволяване на индивидуалните потребности, високото качество и кратките срокове са водещи за ръководството и екипът на „МАЙН проект“ ООД.